Boxa portabila, Bleuthoot, 30W P.M.P.O. - saiconcept
Boxa portabila, Bleuthoot, 30W...